New MGL video: Аадар хамтлаг - "Дүрэлзэн Ас" - Best Music Blog Of "E Like It Awards -2010"

Friday, November 20, 2015

New MGL video: Аадар хамтлаг - "Дүрэлзэн Ас"

Аадар хамтлагийн 2015 оны шинэ уран бүтээл "Дүрэлзэн Ас" дууны клипийг хүлээн авч үзнэ үү.

Post a Comment