New MUSIC: Beyonce-7/11 - Best Music Blog Of "E Like It Awards -2010"

Wednesday, November 26, 2014

New MUSIC: Beyonce-7/11

Америкийн дуучин Beyoncé-н 2013 онд гаргасан "Beyoncé" нэртэй цомгийн шинэчилсэн хувилбар "Platinum Edition" нэртэйгээр 2014 онд худалдаанд гарсан билээ. "Platinum Edition" цомогт түүний "Beyoncé" цомгийн бүх дууны аудио хувилбар, мөн дууны клипүүд багтсанаас гадна шинээр 6 дуу нэмж орсон. Тус цомог нь нийт 4 багц CD-нээс бүрдэж байгаа бөгөөд энэ нь Beyoncé-н багцалж гаргаж буй хамгийн анхны багц цомог болж байна. Тэгвэл тус цомогт багтсан "7/11" нэртэй дууны клипийг Columbia Records хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд 2014 оны 11-р сарын 25-ны өдөр дэлхий дахинаа албан ёсоор нээлтээ хийсэн байна.
 
Beyoncé  - 7/11 Lyrics

[Pre-Hook]
Shoulders sideways, smack it, smack it in the air
Legs movin' side to side, smack it in the air
Legs movin' side to side, smack you in the air
Shoulders sideways, smack it, smack it in the air
Smack it, smack it in the air
Legs movin' side to side, smack it, smack it in the air
Smack it, smack it in the air

[Hook]
Wave your hands side to side, put it in the air
Wave your hands side to side, put it in the air
Clap, clap, clap like you don't care
Smack that, clap, clap, clap, like you don't care
(I know you care)

[Verse]
Clap, clap, clap, clap, clap it
Foot up, my foot up
Hold up now my foot up
I'm spinnin' my foot up
Foot up yeah my foot up
I'm spinnin' my foot up
Put my foot down yeah my hands up
My hands up, my hands up
(Flexin')
Flexin' while my hands up
My hands up, my hands up
I stand up with my hands up
Then I put up, my hands up
I put up, my hands up
I put up, my hands up
Then I'm spinnin' all my hands up
(Spinnin')
Spinnin' while my hands up
(Spinnin')
Spinnin' while my hands up
(Spinnin')
Spinnin' while my hands up
Then I'm tippin' all my hands up
Spinnin', I'm spinnin', I'm spinnin' while my hands up
I'm Spinnin', I'm spinnin', I'm spinnin' while my hands up
(Drank)

[Bridge]
Hold that cup like alcohol, oh let go like alcohol
Hold that cup like alcohol
Don't you drop that alcohol
Never drop that alcohol, never drop that alcohol
I know you thinkin' bout alcohol
I know I'm thinkin' bout that alcohol

[Continued Verse]
Man it feel like rollin' dice, man it feel like rollin' dice
Seven eleven, seven eleven, seven twice, man seven twice
Man it feel like rollin' dice, man this feel like rollin' dice
Man it feel like rollin' dice
Seven twice, seven twice
Girl I'm tryna kick it with you
Girl I'm tryna kick it with you
Man I'm tryna kick it with you
My feet up, I kick it with you
Man I swear I kick it with you
Girl I wanna kick it with you
Man I know I kick it with you
Yeah I spin around and I kick it with you

[Pre-Hook] + [Hook]

[Outro]
Wave your hands side to side
Wave your hands side to side
Wave your hands, to side, to side
Wave your hands side to side
Ooh wee be-be freaky deaky
Think me see she pink bikini
Rock that groovy dye dashiki
Nefertiti, edges kinky
Sweatin' out my blow out
Sweatin' out my press
This trick about to go off
Mad cause I'm so fresh
Fresher than you
I'm fresher than you
Fresher than you oh
Post a Comment