Гадаад дууны орчуулга: F. R. David - Words - Best Music Blog Of "E Like It Awards -2010"

Monday, November 17, 2014

Гадаад дууны орчуулга: F. R. David - Words

Гадаад дууны орчуулгын "ToMongol" блогийн нийтлэгч Уйгаржин-ы орчуулснаар F. R. David - Words дууны орчуулгыг толилуулж байна. Та бүхэн "ToMongol" блогруу заавал зочилоорой.


F. R. David - Words  дууны орчуулга
Үгс, надад амархан олдодоггүй

Үгс, надад амархан олдодоггүй
Би чамд хайртайгаа чамд ойлгуулах арга яаж би олох вэ
Үгс, амархан олдодоггүй

Үгс, надад амархан олдодоггүй
Энэ бол би чамд хайртай гэж хэлэх ганц арга
Үгс, амархан олдодоггүй

Тэгээд би зүгээр хөгжимийн хүн,
Аялгуу одгоор миний хамгийн сайн найз
Гэвч би бас миний үгс буруугаар гарч ирж байна
Би чамд зүрхээ илчэлий
Энэ үнэн шалтгаанд минь чи итгэхийг хүснэ

Үгс, надад амархан олдодоггүй
Би чамд хайртайгаа чамд ойлгуулах арга яаж би олох вэ
Үгс, амархан олдодоггүй

Энэ бол зүгээр л энгийн дуу,
Би үүнийг чамд зориулж өөрөө зохиосон
Үүнд ямар нэгэн далд зориолго байхгүйг чи мэднэ
Хонгор минь би чамд хайртай гэж би хэлэх үед
Үнхээр шалтгаантайдаа хийнэ итгээрэй гуйя

Үгс, надад амархан олдодоггүй
Би чамд хайртайгаа чамд ойлгуулах арга яаж би олох вэ
Үгс, амархан олдодоггүй

Энэ бол амархан бишээ
Үгс, амархан олдодоггүй

Үгс, надад амархан олдодоггүй
Би чамд хайртайгаа чамд ойлгуулах арга яаж би олох вэ
Үгс, амархан олдодоггүй

Үгс, надад амархан олдодоггүй
Энэ бол би чамд хайртай гэж хэлэх ганц арга
Үгс, амархан олдодоггүй

Үгс, амархан олдодоггүй


F. R. David - Words  дууны үг

 Words, don't come easy to me
How can I find a way to make you see I Love You
Words don't come easy

Words, don't come easy to me
This is the only way for me to say I Love You
Words don't come easy

Well I'm just a music man
Melody's so far my best friend
But my words are coming out wrong and I
I reveal my heart to you and
Hope that you believe it's true cause

Words, don't come easy to me
How can I find a way to make you see I love You
Words don't come easy

This is just a simple song
That I've made for you on my own
There's no hidden meaning you know when I
When I say I love you honey
Please believe I really do cause

Words, don't come easy to me
How can I find a way to make you see I Love You
Words don't come easy

It isn't easy
Words don't come easy

Words, don't come easy to me
How can I find a way to make you see I Love You
Words don't come easy

Don't come easy to me
This is the only way for me to say I Love You
Words don't come easy

Words don't come easy

Эх сурвалж: http://tomongol.blogspot.com/
Post a Comment