Үнэхээр гайхалтай: Photoshop-н гайхамшгийг мэдрүүлж байна даа. - Best Music Blog Of "E Like It Awards -2010"

Monday, June 10, 2013

Үнэхээр гайхалтай: Photoshop-н гайхамшгийг мэдрүүлж байна даа.

     Финляндад нэг Photoshop-н мэргэжилтэн автобусны буудал дээр маш олон тооны камерууд, мөн 1 дэлгэц байрлуулжээ. Тэр өөрийн нууц камераар буудал дээр ирж зогссон хүмүүсийн зургийг нууцаар авч, зургуудыг янз бүрээр эвлүүлэн Photoshop-н гайхамшгийг мэдрүүлж байна. Үнэхээр гайхалтай юмаа.