Удаан хугацаанд хүлээсэн баяраа хэдхэн хормын дотор үгүй хийх ч харамсалтай шүү - Best Music Blog Of "E Like It Awards -2010"

Wednesday, May 29, 2013

Удаан хугацаанд хүлээсэн баяраа хэдхэн хормын дотор үгүй хийх ч харамсалтай шүү

      Завь хөмөрсний улмаас амьдралынхаа хамгийн жаргалтай мөчүүдийг тэмдэглэхээр цугласан 29 хосын хуримын үйл ажиллагаа бүтэлгүйтжээ. Хэдийгээр нуурын эрэгт хуримаа тэмдэглэхээр цугласан нь шинэ сонгодог шийдэл байсан хэдий ч тэд эрсдлээ тооцсонгүй бололтой. Завь дээрх хүмүүс тэнцвэрээ олж зогсоогүйгээс завь хөмөрч хосууд усанд унасан байна. Ямартай ч энэ үйл явдал мэдээ ч тэдний мартагдахааргүй үйл явдлуудынх нь нэг мэдээж байх болно.