Цагдаагийн ажилтны мөрдөн хөөх үйл ажиллагаад юу саад болно вэ? - Best Music Blog Of "E Like It Awards -2010"

Friday, May 17, 2013

Цагдаагийн ажилтны мөрдөн хөөх үйл ажиллагаад юу саад болно вэ?

       Гадны зарим орнуудын замын цагдаагийн ажилтнуудын замын хөдөлгөөнд тавих хяналтууд үнэхээр сайн байдаг хэдий ч тэдний мөрдөн мөшгих үйл ажиллагаанд зарим нэг санамсаргүй саадууд тохиолддог байна. 37 км/ц-н хурдтай явах ёстой замаар 52 км/ц-н хурдтай явсан жолоочийг хөөж буй замын цагдаа Mark James-н мөрдөн мөшгих үйл ажиллагаанд юу нөлөөлснийг энэхүү бичлэгээс хүлээн авч үзээрэй.