Brain OST /Тархи киноны дуунууд/ - Best Music Blog Of "E Like It Awards -2010"

Monday, April 9, 2012

Brain OST /Тархи киноны дуунууд/


Солонгосын эмч нарын ур чадвар хийгээд тэдний хоорондын өрсөлдөөн, үйлчлүүлэгч нартай харьцаж буй байдал, туршлагын талаар маш сайн харуулсан Brain буюу "Тархи" киноны дуунуудыг толилуулж байна.
Brain OST /Тархи киноны дуунууд/
01 At the End of the Route (이 길의 끝에서) – Hong Kyung Min
02 I Love You to Death (죽을 만큼 사랑해) – Kim Jo Han
03 Solitude – Ibadi
04 I Will Run Over (달려갈 거야) – Kim Do Hyun
05 Closer (더 가까이) – Kim Yun Woo
06 main theme for 'brain'
07 main theme for 'brain' (sad ver.)
08 main theme for ' brain' (humming ver.)
09 immortal
10 immortal (string ver.)
11 immortal (piano ver.)
12 separate ways
13 cold lake
14 foolish game
15 island
16 angry eye
Brain OST /Тархи киноны дуунууд/ татах:
Post a Comment