Top 10 Richest Woman in the world 2010 /2010 оны дэлхийн хамгийн баян 10 эмэгтэй/ - Best Music Blog Of "E Like It Awards -2010"

Wednesday, November 17, 2010

Top 10 Richest Woman in the world 2010 /2010 оны дэлхийн хамгийн баян 10 эмэгтэй/

Сайн байцгаана уу?
2010 оны туршид олсон орлогоороо бусдыгаа тэргүүлж буй дэлхийн хамгийн баян 10 эмэгтэйг танилцуулж байна. үүнд:


No.1 Christy Walton & family
Age /нас/: 55
Net worth /2010 оны цэвэр ашиг/ :$ 22.5 Billion
Rank in 2009 /2009 онд жагссан байр/: 1 Rank
Net worth in 2009 /2009 оны цэвэр ашиг/: $ 20 BillionNo.2 Alice Walton
Age /нас/: 60
Net worth /2010 оны цэвэр ашиг/:$ 20.6 Billion
Rank in 2009 /2009 онд жагссан байр/: 2 Rank
Net worth in 2009 /2009 оны цэвэр ашиг/: $ 19.5 Billion
No.3 liliane Bettencourt
Age /нас/: 87
Net worth /2010 оны цэвэр ашиг/:$ 20 Billion
Rank in 2009 /2009 онд жагссан байр/: 3 Rank
Net worth in 2009 /2009 оны цэвэр ашиг/: $14.9 BillionNo.4 Birgit Rausing & family
Age /нас/: 86
Net worth /2010 оны цэвэр ашиг/:$ 15 Billion
Rank in 2009 /2009 онд жагссан байр/: 5 Rank
Net worth in 2009 /2009 оны цэвэр ашиг/: $ 11 BillionNo.5 Savitri Jindal
Age /нас/: 60
Net worth /2010 оны цэвэр ашиг/:$ 14.4 Billion
Rank in 2009 /2009 онд жагссан байр/: 9 Rank
Net worth in 2009 /2009 оны цэвэр ашиг/: $12 BillionNo.6 Abigail Johnson
Age /нас/: 48
Net worth /2010 оны цэвэр ашиг/:$ 11.3 Billion
Rank in 2009 /2009 онд жагссан байр/: 8 Rank
Net worth in 2009 /2009 оны цэвэр ашиг/: $10.5 Billion
No.7 Susanne Klatten
Age /нас/: 47
Net worth /2010 оны цэвэр ашиг/:$ 11.1 Billion
Rank in 2009 /2009 онд жагссан байр/: 4 Rank
Net worth in 2009 /2009 оны цэвэр ашиг/: $ 12 BillionNo.8 Iris Fontbona & family
Age /нас/: NA
Net worth /2010 оны цэвэр ашиг/:$ 11BillionNo.9 Jacqueline Mars
Age /нас/: 70
Net worth /2010 оны цэвэр ашиг/:$ 11 Billion
Rank in 2009 /2009 онд жагссан байр/: 6 Rank
Net worth in 2009 /2009 оны цэвэр ашиг/: $ 9.5 BillionNo.10 Anne Cox Chambers
Age /нас/: 91
Net worth /2010 оны цэвэр ашиг/:$ 10 Billion
Rank in 2009 /2009 онд жагссан байр/: 7 Rank
Net worth in 2009 /2009 оны цэвэр ашиг/: $9 Billion

Post a Comment