Хөгжилтэй бодлого 5 - Best Music Blog Of "E Like It Awards -2010"

Thursday, August 20, 2009

Хөгжилтэй бодлого 5


Эксвайр Чэпмен өөрийн эзэмшил болоод гол замын дунд хэрэм босгохоор шийджээ. Хэрэмний урт 99 метр байлаа. Багана нэг нэгнээсээ 3 метрийн зайд байх ба нэг хос баганын дунд гурван зүсмэл банз байна. Симз 33 багана, 99 банз, 99 метр урт төмөр утастай ирсэн. Тэр ямар алдаа гаргасан бэ?
Таавраа таацгаая залуусаа. Амжилт.
Post a Comment