Бидэнтэй нэгдээрэй. Please like it.

Онцлох мэдээ

Монголын шилдэг уран бүтээлчид:

New Star

Saturday, November 26, 2011

Mariah Carey & John Legend - When Christmas Comes 2011


Äóó÷èí Mariah Carey áîëîí John Legend íàð õàìòðàí øèíý æèëèéí äóó äóóëæýý. When Christmas Comes íýðòýé òóñ óðàí á¿òýýëèéã õ¿ëýýí àâ÷ ñîíñîíî óó.

0 comments: