Бидэнтэй нэгдээрэй. Please like it.

Онцлох мэдээ

Монголын шилдэг уран бүтээлчид:

New Star

Friday, August 28, 2009

Цаг үеийн хамгийн олон алтан цом авч байсан уран бүтээлчид:

Цаг үеийн хамгийн олон алтан цом авч байсан уран бүтээлчид:

Тайлбар:
  • Gold 500,000 -аас илүү дуу борлуулсан уран бүтээлчид олгодог
  • Platinum 1,000,000 -аас илүү дуу борлуулсан уран бүтээлчид олгодог
  • Double platinum (MP) 2,000,000 -аас илүү дуу борлуулсан уран бүтээлчид олгодог
Elvis Presley (54G+27P+8MP)[6]
Madonna (26G+6P+2MP)[7]
Mariah Carey (23G+10P+2MP)[8]The Beatles (24G+6P+4MP)[9]
Elton John (17G+6P+1MP)[14]The Temptations (17G+6P)[15]


0 comments: